TP INŽENIRING je družinsko podjetje s sedežem na Ptuju. Naša glavna dejavnost je zagotavljanje dela delavcev uporabniku, opravljamo pa tudi storitve s področja kovinarstva in gradbeništva. Z našimo partnerji odlično sodelujemo na različnih projektih doma in v tujini. Obrtniški začetki segajo v 90. leta prejšnjega stoletja, v letu 2010 pa je bila ustanovljena družba z omejeno odgovornostjo TP INŽENIRING d.o.o., ki uspešno nadaljuje in širi nabor svojih dejavnosti.

Naša lokacija

   Flat location logo by lyuyhn

AKTULNE INFORMACIJE
Trenutno ni novih objav.